خانه

قصه

شعر

مقاله

يادداشت

 نگاه يک زن

مطالب   ديداری

مطالب  شنيداری

نامه های سرگشاده

کتاب های در اينترنت

کتاب های منتشر شده

کتاب های در دست انتشار

*****

***

*

 شرح حال

آلبوم عکس

جستجو

 تماس

English Section

========================================================================

  شکوه ميرزادگی                                                                      پيوند به فهرست شعرها

 

   انتها نيز کلمه است   

========================================================================

فايل صدا:

هر شب خواب آن ماهی را می بينم

که در تنگه ی غرق شده می گردد 

 و در دی. ان. ای ِ شرابی باستانی

نام تو را می جويد

 

نامت کلمه است

نشسته ميانه ی آفتاب

          و هر که می گذرد از آن

                             عاشق می شود

***

از وحش و تاريکی گذشته ام، 

از توفان خورشید و

              از  جنگل ابر.

 

گذشته ام از دالان های جاذبه ی بی رحم زمين

و قرن تا قرن

با تپش بال پرنده ها دويده ام

                                  .... تا به تو برسم

***

نه!

 وقت فراموشی نيست

زمين اکنون فقط به حافظه ی ما باور دارد

و به کلمه

همین که از خاک و سنگ

می رويد تا از پنجره های  ما بگذرد

همين صدای ساکت چرخش زمين

همين آفتابگردان که روبروی خانه ام نشسته

و همين عسل

          که به ياد تو می نوشم.

***

اکنون می دانم

     انتها نيز کلمه است

                  بی رسم و بی رسوم

                                     وچون مهربانی و آتش

***

رسم ها را به هم بزن

        و از  دل سنگ هايي

            که از نفس قله های مذاب می رويند

                                                  آتش بياور!

 

چشمان زئوس بسته است

                             و دست هايم ديگر شکسته نيست

 

 

29 اکتبر 2007