از: سهیلا میرزایی

در بخش ادبی نشریه آوای زن

 

 

 

 

پیوند به فایل پی. دی. اف  پرتره