کميته بين المللی نجات پاسارگاد

 

 

 

Ԑ

خانه شکوه میرزادگی

Shokooh Mirzadegi 

 

Ԑ ی ی

 

  ی

ϡ

ǘ

ی 

.

 

ی Ρ

ی ѡ

ی ی

ی

ی

              

                  ی

ژ ی Ԙ

                       ی Ԙ

                                                  .

***

ی :

  ʿ

 

ی

  ǘ

  ی ی

ی

ی

ی

ی

ی ی  ی

                                         ی .

***

ی :

ی

ʿ

Ȑ

ی

ی Ͽ

Ԙ

ی ǘ ی Ͽ

ی ی

                               Ͽ

 

ی

Ә

              ی ی.

 

ی  2006

 

 

 

 

قصه

شعر

مقاله

يادداشت

 نگاه يک زن

مطالب   ديداری

مطالب  شنيداری

نامه های سرگشاده

کتاب های در اينترنت

کتاب های منتشر شده

کتاب های در دست انتشار

********

  شرح حال

آلبوم عکس

جستجو

 تماس

English Section