شکوه میرزادگی

Shokooh Mirzadegi

 

آرشيو مطالب ديداری و شنيداری

 

بازگشت به خانه

   

 

قصه

شعر

مقاله

يادداشت

  نگاه يک زن

مطالب  ديداری

مطالب  شنيداری

مرکز  اسناد  زنان

نامه های سرگشاده

کتاب های در اينترنت

کتاب های منتشر شده

کتاب های در دست انتشار

*****

 تماس

 شرح حال

آلبوم عکس

English Section

 

 

 

 

 

 (برنامه تلويزيونی در پيشگاه فرهنگی)

سياست های پنهان دولت احمدی نژاد در زمينه ی گردشگری

 

برنامه ای از بهنود مکری درباره نقش زنان

 

برنامه راديويي انديشه ها (پرشين راديو)

 

برنامۀ «شباهنگ» صدای آمريکا

درباره روز کورش بزرگ

از: بهنود مکری

 

برنامه ای تلويزيونی از:  جمشيد چالنگی

با حضور هما سرشار، اوليايي فر، و شکوه ميرزادگی

 

گفتگوی جمشيد چالنگی با حشت الله طبرزدی و شکوه ميرزادگی

درباره مسايل روز ايران

در برنامه تفسير خبر (صدای آمريکا)

 

برنامه تلويزيونی در پيشگاه فرهنگ:

1ـ روز فردوسی

2ـ دهکده تاريخی ميمند

 

زنان ايران در سی سالگی جمهوری اسلامی

گفت گوی هنگامه افشار با شکوه ميرزادگی

 

فرهنگ، ميراث فرهنگی  و زن

به مناسبت سده

برنامه زن امروز در صدای آمريکا

از: حميده آرميده، وپوپک راد

با شرکت شکوه ميرزادگی

 

نگاهی به ميراث فرهنگي در سالی که گذشت

برنامه تلويزيونی (در پيشگاه فرهنگ ـ تلويزيون تصوير ايران)

 

برنامۀ «شباهنگ» درباره پاسارگاد

از: بهنود مکری (صدای آمريکا)

با شرکت شکوه ميرزادگی

 

میراث فرهنگی در سالی که گذشت

برنامه تلويزيونی

برنامه تلويزيونی در پيشگاه فرهنگ

 

پاسارگارد و جنبش بيداری فرهنگي

برنامه تلويزيونی

 

گفتگوی جمشيد چالنگی (تفسير خبر)

با شکوه ميرزادگی، گيتی فاضل پور و علی افشاری

درباره لايحه چند همسری و سالگرد کميته نجات

 

گفتگوي هنگامه افشار (برنامه رو در رو)

با شکوه ميرزادگی و کورش زعيم 

درباره لايحه چند همسری

 و سالگرد کميته نجات پاسارگاد

 

هيچ معجزه ای نيست! (لينک گفتاری)

 

آشکار شدن اثرات تخريبی سد سيوند

 بر پاسارگاد (برنامه تلويزيونی)

 

هفته محيط زيست

برنامه ی تلويزيونی  کميته نجات

 

معبد آناهيتا در آستانه ی نابودی است

 برنامه تلويزيونی کميته نجات پاسارگاد

 

 

بهترين های سال 1386 و

واگذاری آرامگاه کورش بزرگ به بخش خصوصی!

 

 وضعيت حقوق بشر در سال 1386 در ايران

گفتگوی جمشيد چالنگی با شکوه ميرزادگی و الاهه هيکس

برنامه «تفسير خبر» تلويزيون صدای آمريکا

 

 

بهترين های سال 1386 و

واگذاری آرامگاه کورش بزرگ به بخش خصوصی!

برنامه ی تلويزيونی نوروز

خطر خصوصی سازي ميراث فرهنگی و تاريخی

*****

شکايت بنياد ميراث پاسارگاد

از اسفنديار رحيم مشاعی به دادگاه بين المللی جنائی

به جرم تخريب عمدی آثار تاريخی ايران

 

برای ديدن يا ضبط آدرس فايل با قسمت راست موش روی نام فايل کليک کرده

و در فهرستی که می آيد properties را انتخاب کنيد.

شعر

انتها نيز کلمه است  (پيوند به متن نوشتار)

شاخه ی زيتون  (پيوند به متن نوشتار)

آه... پاسارگاد، کبوتر زرد من! ـ صدا ـ اجرای فريدون فرخ اندوز (پيوند به متن نوشتار)

ساعتم بوقت فرداست ـ صدا  (پيوند به متن نوشتار)

نفس های خورشيد ـ صدا   (پيوند به متن نوشتار)

محبوب فردا - صدا ـ اجرای حميد حميدی (بابانويد) (پيوند به نوشتار)

 

داستان

گفتگو در مه ـ صدا يوند به متن نوشتار)

شتاب آهو ـ صدا (پيوند به متن نوشتار)

 

مقاله

دو راهه ی گزينش؛ بمناسبت روز جهانی کورش (فايل ويدئوئی)

 

برنامه تلويزيونی

پيوند به فهرست برنامه های «در پيشگاه فرهنگ»

درباره شب يلدا

درباره نشان شير و خورشيد   (پيوند به نوشتار)

 

مصاحبه

ميراث فرهنگی ايرانيان ـ گفتگو با احمد بهارلو در ميزگردی با شما ـ ويدئو ـ 2 اکتبر 2007

روز کورش بزرگ ـ گفتگو با احمد بهارلو در ميزگردی با شما ـ ويدئو ـ 16 اکتبر 2006

درباره کتيبه های هخامنشی در دانشگاه شيکاگو ـ راديو فردا ـ صدا ـ ژوئن 2006

در برنامه ی «يک قاشق شکر» از سهراب اخوان ـ  صدا ـ ژوئن 2006

درباره پاسارگاد ـ مصاحبه شکوه ميرزادگی با تلويزيون صدای آمريکا (ويدئو) ـ می 2006

درباره سال پاسارگاد ـ راديو فردا ـ صدا ـ می 2006

درباره جامعه مدنی ـ صدای آمريکا ـ 2003

گفتار در پالتاک

فرهنگ حرمسرا

نگاه «هدايت» به زن در «بوف کور»

درباره پاسارگاد ـ  قسمت اول      قسمت دوم