کميته بين المللی نجات پاسارگاد

 

 

 

پويشگران

خانه شکوه میرزادگی

Shokooh Mirzadegi 

ميترا

خانه

آرشيو شعرها

 

رقص برگ

بر رنگين کمان رنگ

 

نت آتش

بر لبان تو

 

آتشفشانی از مهر

کنار پنجره ام

 

می آيي و

           بوسه

                 بر گلوی عسل

                                می زنی.

 

7 اکتبر 2006

  

 

قصه

شعر

مقاله

يادداشت

 نگاه يک زن

مطالب   ديداری

مطالب  شنيداری

نامه های سرگشاده

کتاب های در اينترنت

کتاب های منتشر شده

کتاب های در دست انتشار

********

  شرح حال

آلبوم عکس

جستجو

 تماس

English Section