Shokooh Mirzadegi

شکوه میرزادگی

شعرـ   25 بهمن  1387 ـ  14 فوريه 2009

بازگشت به صفحه اصلی

قصه

شعر

مقاله

يادداشت

  نگاه يک زن

مطالب  ديداری

مطالب  شنيداری

مرکز  اسناد  زنان

نامه های سرگشاده

کتاب های در اينترنت

کتاب های منتشر شده

کتاب های در دست انتشار

*****

 تماس

 شرح حال

آلبوم عکس

English Section

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Puyeshgaraan

 

 

 

 

هميشه عشق

عطر آفتاب تويي

که از قله های آهو

 تا باغ های آفتابگردان

 بر پوست صبح می نشينی

                      و فردا می شود

 

هوش مجسمی تو

نشسته بر سفينه ی مهر

و گريخته از بهشت و توحش

 

هميشه وقت توست

                     ای عشق!

                           ای برآمده از آتش

 

زمين و شير و ستاره

بر تو تاب می خورند

و جوان می شوند

14 فوريه 2009