Shokooh Mirzadegi

شکوه میرزادگی

شب سده
 

قصه

شعر

مقاله

يادداشت

 نگاه يک زن

مطالب  ديداری

مطالب  شنيداری

مرکز  اسناد  زنان

نامه های سرگشاده

کتاب های در اينترنت

کتاب های منتشر شده

کتاب های در دست انتشار

*****

 تماس

 شرح حال

آلبوم عکس

English Section

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Puyeshgaraan

 

 

 

 

 

کدام سده

از حافظه ی کيهانی من  گذشته ای

که اسم شب را نمی دانم

و ميان مهربانی و آتش سرگردانم؟

 

در کدام جاده ی کهکشان

                       نوازشم کرده ای

که تا ابد در عطر ستاره غوطه می خورم؟

*** 

شب آتش است امشب

مِه  می پوشم و

در خواب های خوش ات می گردم؛

ـ باغ خدايان است

        يا گذرگاه سيب و عسل؟ـ

 

کشمکشی است

        ميان خورشيد و ماه

بلور آتش می ريزد

                         بر شب

و موج پا می کوبد بر ساحل

***

ميان بوسه ماهی و آب

مرا به خانه ی آتشفشان ببر

 

29 ژانويه 2008