Shokooh Mirzadegi

از نگاه يک زن

شکوه میرزادگی

2 تير 1388  23 جون 2009 

بازگشت به صفحه اصلی

قصه

شعر

مقاله

يادداشت

  نگاه يک زن

مطالب  ديداری

مطالب  شنيداری

مرکز  اسناد  زنان

نامه های سرگشاده

کتاب های در اينترنت

کتاب های منتشر شده

کتاب های در دست انتشار

*****

 تماس

 شرح حال

آلبوم عکس

English Section

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puyeshgaraan

 

 

 

 

 

ما را به دم پير نگه نتوان داشت

در خانه دلگير نگه نتوان داشت

آن را که سر  زلف چو زنجير بود

در خانه به زنجير نگه نتوان داشت

 

زنان نماينده مجلس اسلامی هم از جنبش مردم حرف می زنند؟

بد نيست حالا که بيشتر مردم جهان، به خصوص زن ها، از جنبش مردم ايران حمايت می کنند، ببينيم  خانم های سياستمدار حکومت اسلامی در اين مورد چه می گويند؛ آن هم زنانی که به نام نماينده ی مردم در مجلس شورای اسلامی نشسته اند و قرار است از حقوق مردم در مقابل دولت حمايت کنند. البته می دانيم که بيشتر اين زن ها نه به خاطر دانش و آگاهی شان از مسايل سياسی و اجتماعی، و نه به خاطر سابقه ی خدمت به مردم و تشخيص و انتخاب آزادنه ی مردم،  بلکه به خاطر وابستگی شان به مقامات حکومت اسلامی برای اين نوع کارها در نظر گرفته شده اند و در واقع منتخب حاکمين حکومت هستند. به همين دليل گوش سپردن به سخنان اين زنان ماهيت بخش زنانه ی حکومت اسلامی را آشکارتر می کند.

در پی سخنان آيت الله خامنه ای و اخطارش به مردم برای خاموش شدن و دم برنياوردن، دو تن از اين زنان نيز بلافاصله، به صورتی سخت و خشن، به زبان آمده و، با رویکرد به گفته های ولی فقيه، مردم را ترسانده و به نوعی گفته اند که: دهان ببنديد و به خانه ها برگريد، وگرنه همانطور که رهبر گفت پوست از سرتان می کنيم.

يکی از اين بانوان محترمه دکتر زهره الهيان نماينده ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کميسيون امنيت ملی است، که مثل همه ی مسئولين نظام، حضور بی سابقه ی مردم فهیم و آگاه را در حکم تاييد مقام رهبری دانسته، سخنان رهبر را اتمام حجت اعلام کرده، و فرموده است: رهبري اين تأكيد و توصيه را به كانديداها داشتند كه در همين قانون اساسي بايد مسائل و مطالبات خود را دنبال كنند و با كشاندن مردم به خيابان‌ها فرصت را به بدخواهان و منافقان ندهند، چراكه براساس مواردي كه مشخص شده، عوامل اين ناامني‌ها مردم و كانديداها نيستند بلكه ريشه آن به برخي افراد فرصت ‌طلب و عوامل سرويس‌هاي جاسوسي دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران و برخي افراد پشت پرده كه در داخل نقشه‌هاي دشمنان را اجرا مي‌كنند، بازمي‌گردد. ايشان در پايان سخنان خود تهديد کرده است که: اگر آشوبي بوجود بيايد كه مردم خسارت ببينند، مسئوليت خسارت‌ها بر عهده ی افرادي است كه مردم را به حضور در خيابان‌ها تشويق مي‌كنند.

بانوی محترمه ی ديگر فاطمه آليا، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي است که اين گونه گوهرفشانی فرموده اند که: عده اي از روي حسد، کينه يا هواي نفس پروژه عبور از احمدي نژاد را در دستور کار دارند. ايشان توصيه کرده که آنها به سخنان رهبر که گفته همه چيز درست و قانونی بوده توجه کنند که با کلام خود شک ها را برطرف کرده است.

فاطمه خانوم می فرمايد: سخنان رهبري حجت را بر همه تمام كرد و مردم جامعه بايد هوشيار باشند و حاميان و هواداران برخي نامزدها بايد مراقب باشند و صف خودشان را از آشوبگراني كه ماه‌ها سرمايه ‌گذاري مالي و توطئه چيني كردند جدا كنند و رهبري نيز براي افرادي كه در شك بودند روشنگري كردند. اگر كسي حركتي بر خلاف سخنان رهبري انجام دهد آب به آسياب دشمن ريخته است و امروز مردم يكپارچه پشت سر رهبري هستند و پاسخ آشوبگران را خواهند داد.

می بينيد که زن و مرد اين طايفه در تهديد و دروغ پردازی و آمادگی برای خون ريزی تفاوتی با هم ندارند و از اين منظر بين شان رفع تبعيض به صورتی کامل انجام پذيرفته است.

23 جون 2009

sh@shokoohmirzadegi.com