Shokooh Mirzadegi

مقاله

شکوه میرزادگی

بازگشت به صفحه اصلی  

قصه

شعر

مقاله

يادداشت

  نگاه يک زن

مطالب  ديداری

مطالب  شنيداری

مرکز  اسناد  زنان

نامه های سرگشاده

کتاب های در اينترنت

کتاب های منتشر شده

کتاب های در دست انتشار

*****

 تماس

 شرح حال

آلبوم عکس

English Section

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puyeshgaraan

 

 

 

 

توفان نوح و سمفونی فردا!

 

شکوه میرزادگی

به آن ها که هنوز به مردمان ایران باور دارند

 

هفتمین روز سفر است می دانم

پنجره را باز کن!

            توفان فرو خواهد نشست

 

سکان را به سوی سواحل روشن بگردان

و به سوی زیباترین سرزمین جهانم

 

نوبت خدایان گذشت

راز جاودانگی تنها  در کشتی ما مانده

و در شقیقه ی نیکوترین زنان و مردان

 

پنجره را باز کن!

بشنو!

گام اسب ها بر سواحل شنی

نت سمفونی فردا  را می نوازند:

خوش ...ست، خوش ...ست، خوش... ست

خوش است فردا را!

 

جون 2014 ـ خرداد 93 - دنور

smirzadegi@yahoo.com