زندان سیاسی نقطه ی پایان همه ی آزادی هاست

 

قصه

شعر

مقاله

يادداشت

  نگاه يک زن

مطالب  ديداری

مطالب  شنيداری

مرکز  اسناد  زنان

نامه های سرگشاده

وقت فراموشی نیست

کتاب های در  اينترنت

کتاب های منتشر  شده

کتاب های در دست انتشار

*****

 تماس

 شرح حال

آلبوم عکس

English Section

 

موزيک

\

 

 

 

ایران ِ بی تبعیض، آرزوی هر ایرانی ِ باورمند به حقوق بشر است

به خانه شکوه ميرزادگی

خوش آمدید

 

اول فروردین 1394 ـ 21 مارچ 2015

 

 

 

زن ایرانی و قهرمان استوره سیزیف

به مناسبت روز جهانی زن

دولت پاینده ی عشق

(به مناسبت روز جهانی عشق

 

آقایان تاریخ را نمی توانید بکشید!

 

یادداشتی برای آغاز سال 2015

سال نوی جهانی و حسرت آزادی های آشکار

 

آن که یک تنه ایران را ویران می سازد

 

باوری همیشگی به پیروزی روشنایی و مهر

 

از جنس درخت ، نه از جنس تبر!

 

(پاسخی به آقای علی شاکری زند* و همه ی کسانی چون  او)

 

ما هم نمی توانیم نفس بکشیم!

به پاس حرمت حیثیت و کرامت انسان،

در آستانه ی روز جهانی حقوق بشر

 

روشنفکر در قرن بیست و یکم

 

 

خشونت دولتی، بدترین نوع خشونت علیه زنان

به مناسبت بیست و پنجم نوامبر، روز جهانی حذف خشونت علیه زنان

 

یادداشتی از شکوه میرزادگی

به ادیب برومند، رییس هیئت رهبری جبهه ملی

آقای برومند، شما حق ندارید ایرانیان را وامدار کنید!

 

***

آزادی خواهی در اپوزیسیون؛ آوازی که خاموشی ندارد

 

اکنون زنان تونس الگویی برای زنان ایران

 

منشور کورش بزرگ و خاورمیانه ی به آتش کشیده شده

در آستانه ی روز کورش بزرگ،

و روز صدور منشور حقوق بشر او

(29 اکتبر، 7 آبان)

برای دیدن بخش ويژه ی کورش بزرگ

و مطالب مربوط به روز کورش بزرگ در ده سال گذشته

 

پروین، فروغ، سیمین و آیت الله

 

بانوی همیشه بیدار ایران زمین!

به سیمین بهبهانی،  

شاعر و روشنفکر خستگی ناپذیر ِ مبارزه ی مدنی با بیداد و بیدادگری

در ستایش صلح

 

تا کی باید در انتظار تغییر و تدبیر در این حکومت بود؟

 

حلال و حرام کردن گردشگری و پی آمدهای زیانبار آن

 

گام به گام به سوی عقب ماندگی فرهنگی

 

توفان نوح و سمفونی فردا!

شعری به: به آن ها که هنوز به مردمان ایران باور دارند

gift

ز

منشور حقوق بشر

کورش بزرگ

 

متن اعلاميه حقوق بشر

 

 

 

 

پويشگران

 

 خانه اسماعيل نوری علا

  سکولاريسم نو

 

نامه ی سرگشاده به:

 مدیران و گردانندگان محترم فیس بوک، توئیتر، گوگل، جی میل، یاهو و دیگر رسانه های جهانی

لطفا این پتی شن را امضا کنید:

>>>>

 

در هر کجايي، و در هر سرزمينی،که برای خواستاری آزادی زندانيان سياسی) با هر عقيده و مرام و تفکری) و اعتراض به شکنجه و اعدام شخص يا اشخاصی نامه ای به سازمان های حقوق بشر (و نه به مقامات کشورهايي که خود ناقض حقوق بشر هستند(می فرستيد لطفا نام مرا هم بگذاريد. لزومی به فرستادن ايميل و پرسش از من نيست و برای اين زحمت سپاسگزار شما نيز خواهم بود,

با مهر شکوه میرزادگی